5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 30/11/2020

Ngày viết 15/10/2015 921-925

921. Kiến thức có thể giải quyết các vấn đề, nhưng đôi khi cần chối bỏ nó để tìm ra một lối đi mới.

922. Để thu nhận hiểu biết về dạng thức của một vấn đề, bạn cần bắt đầu bằng việc sắp xếp lại vấn đề đó để nhìn nhận nó theo chiều hướng khác.

923. Tầm quan trọng của việc phải lên tiếng đề giải quyết một vấn đề đôi khi lôi bạn ra khỏi thế giới nội tâm của mình. Có thể bạn thích im lặng, nhưng nhờ vào khả năng nói và viết sẽ giúp bạn mở khoá những vấn đề tốt hơn là không nói gì cả.

924. Khi vướng mắc một vấn đề, hãy nhìn nó theo nhiều cách khác nhau. Nếu một cách chưa được, hãy chuyển sang cách khác. Điều quan trọng là không được khăng khăng giữ một hướng nhìn nhận vấn đề.

925. Chìa khoá để nhận ra một thiên tài chính là khả năng mở rộng vấn đề, khiến nó trở nên trừu tượng và thú vị hơn. Khi mở rộng hết sức giới hạn của 1 vấn đề bằng sự tư duy, bạn sẽ tìm thấy những liên kết còn thiếu giúp đi sâu vào trong bản chất của chính vấn đề đó.

Photo : bokehm0n

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân