5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 11/10/2020

  • Ngày viết 19/12/2014 671-675

671. Sự sáng tạo mang tính huỷ diệt sẽ đem lại sức sống trong công việc khi loại bỏ cái cũ thiếu hiệu quả và thay vào đó các cách thức mới tốt và năng suất hơn.

672. Những của cải từ trên trời rơi xuống có được một cách dễ dàng lại có khuynh hướng làm giảm năng suất.

673. Trí thông minh của con người ngày nay không hơn gì thời Hy Lạp cổ đại, nhưng đổi lại kho trí thức được tích luỹ qua nhiều thời đại đã giúp con người đạt được nhiều tiến bộ đáng ngạc nhiên.

674. Hãy nêu cao một lý tưởng, xác định rõ mục tiêu sâu xa của cuộc đời và tìm cách thực hiện lý tưởng đó. Ta biết sự rõ ràng về cái lý tưởng của một người thường là phức tạp, nhưng đó lại là hướng đi đúng đến con đường mà bạn sẽ đi.

675. Sự thịnh vượng về vật chất phải đi sau lý tưởng. Hãy sử dụng những gì mình có trong tay và nên bắt đầu từ vị trí hiện tại của mình.

Photo Showmeyournotes

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân