5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 10/10/2020

Ngày viết 12/12/2014 666-670

666. Cách công hiệu nhất để phát triển nội tại của mình là phát triển những đức tính bồi dưỡng cho nội tại ấy, bắt đầu là hãy ở một mình ở những lúc bạn mất phương hướng. Hãy ngồi lặng yên trước sự trào dâng của những thôi thúc bên ngoài.

667. Lúc nào là thời điểm để làm mọi thứ ngoài ngay tại bây giờ, ngay lúc này đây? Ngay hôm nay bạn phải tự tạo ra định mệnh của mình từ những việc nhỏ bạn làm. Việc nhỏ bạn làm được thì việc lớn sẽ dành cho bạn.

668. Người ai đấy muốn làm gì đi nữa, cũng chỉ có một tiếng, một động từ, một hành động để diễn tả và thổi sinh khi vào nó. Bạn phải tìm kiếm tiếng đó, động từ ấy hay hành động đó trong mọi cách mà bạn có thể. Đừng bỏ cuộc, không có gì dễ dàng cả nhưng cứ đi thì sẽ thấy.

669. Hãy tập trung tư tưởng để tâm trí ngừng lại trong hình ảnh độc nhất. Đây là bước quan trọng nhất trong sự rèn luyện tâm trí. Không có nó, bạn không thể chú ý được, mà không chú ý thì không có cảm giác nào lâu bền cả. Sự chú ý là yếu tố của thiên tài.

670. Đem hết tư tưởng tập trung vào một vấn đề và một khi quyết định rồi thì hãy quên vấn đề đó đi để lại có thể đem 100% tư tưởng để tập trung vào vấn đề sau. Đó là điều kiện quan trọng nhất để bắt đầu và kết thúc một ý tưởng.

Photo Nicola Tesla film

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân