5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 18/10/2020

Ngày viết 13/2/2015 706-710 Những ghi chép này là được viết lại từ nhật ký của Nikola Tesla ( tiếp theo và hết) 706. Người nào tuân theo một sự thúc đẩy bên trong, khi bắt tay vào việc nào phải sửa soạn như chuẩn bị cho chuyến hành hương dài. Không được lui bước … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 17/10/2020

Ngày viết 6/2/2015 701-705 Những ghi chép này là được viết lại từ nhật ký của Nikola Tesla ( tiếp theo ) 701. Tôi đã vật lộn vấn đề này trong mấy năm đây là sống hay chết. Tôi biết mình sẽ chết nếu không giải quyết được nó. Não tôi căng thẳng tột độ … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 16/10/2020

Ngày viết 25/1/2015 696-700 Những ghi chép này là được viết lại từ nhật ký của Nikola Tesla ( tiếp theo) 696. Tôi không cần đến các hình vẽ, thí nghiệm khi trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi bắt đầu hình dung trí óc mình việc xây dựng các thiết bị, thay … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 15/10/2020

Ngày viết 16/1/2015 691-695 Những ghi chép này là được viết lại từ nhật ký của Nikola Tesla 691. Tôi hoàn toàn kiệt sức, nhưng tôi không thể dừng công việc, những thí nghiệm của tôi quan trọng tuyệt vời và kì lạ đến mức tôi khó khăn lắm mới dừng lại để đi ăn. … Read more

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 10/10/2020

Ngày viết 12/12/2014 666-670 666. Cách công hiệu nhất để phát triển nội tại của mình là phát triển những đức tính bồi dưỡng cho nội tại ấy, bắt đầu là hãy ở một mình ở những lúc bạn mất phương hướng. Hãy ngồi lặng yên trước sự trào dâng của những thôi thúc bên … Read more