5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 18/10/2020

Ngày viết 13/2/2015 706-710

Những ghi chép này là được viết lại từ nhật ký của Nikola Tesla ( tiếp theo và hết)

706. Người nào tuân theo một sự thúc đẩy bên trong, khi bắt tay vào việc nào phải sửa soạn như chuẩn bị cho chuyến hành hương dài. Không được lui bước trước sự kéo dài của thời gian, không được nản chí trước bất cứ khó khăn nào, không khuất phục trước bất kỳ uy lực nào vượt qua mọi sự chỉ trích cá nhân để nói lên sự thật, chỉ có sự thật, tất cả là sự thật.

707. Nếu trí óc có thể dự đoán cả một hệ thống giao chiến đến một mức độ nào đó và chỉ nghĩ đến hệ thống này thôi, thì trí óc cũng không rời bỏ con đường đã dẫn tới mục đích và vì vậy làm cho các lực lượng đang vận động có tốc độ lớn hơn nhiều cũng đồng nghĩa có ý chí nhiều hờn : hành động cũng có nghị lực hơn, mục tiêu đòi hỏi nghị lực này và gạt bỏ mọi ảnh hưởng từ ngoài đến.

708. Yếu tố tinh thần là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với tôi. Chính tinh thần thấm nhuần vào toàn bộ sự vận hành mang đến thành công. Chính tinh thần bắt ý chí vận động và dẫn dắt các lực lượng. Tinh thần và ý chí là một, vì chính ý chí cũng là một đại lượng tinh thần.

709. Triết lý theo hiện tại gạt bỏ mọi yếu tố tinh thần ra ngoài các quy tắc và nguyên tắc của nó. Khi nào triết lý bất lực thì chúng ta lại nhờ đến thiên tài, vì thiên tài ở trên mọi quy tắc. Quy tắc được viết ra cho bọn ngu dốt và bản thân quy tắc chỉ là những điều đần độn mà thôi.

710. Nhân quả vật chất chỉ là một cái cán gỗ còn nhân quả tinh thần mới là vũ khí thực sự, là phần lưỡi sáng loáng rèn bằng thứ kim loại quý được tạo ra bởi ý chí của tôi hay bạn.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân