5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 19/10/2020

Ngày viết 18/2/2015 711-715

711. Không phải những điều chứng minh, những điều phân tích phê phán hoặc những luận văn bác học làm nảy nở những mầm mống của tài đức giúp cho trí tuệ phong phú, mà chính là những cảm giác tổng quan và những trực giác sáng chói làm công việc ấy nhiều hơn.

712. Một người có thói quen đòi hỏi cố gắng bao nhiêu thì sự cố gắng ấy lại càng chắc chắn được thực hiện bấy nhiêu.

713. Hầu như không có cố gắng vẻ vang nào lại có thể thực hiện được mà không phải trả giá bằng những cố gắng vô hạn, bằng gian khổ và hy sinh. Con người, vật chất và tinh thần luôn sẵn sàng nhượng bộ và cũng chỉ có nghị lực biểu lộ ra bằng tính kiên trì thì mới làm tất cả khâm phục.

714. Sự khác biệt giữa người không đạt tới mục đích cuộc sống của mình so với người thành công là họ không biết đặt bản thân vào trạng thái hữu ích.

715. Càng thường xuyên thực hiện các chuyển đổi, cố gắng dù đơn giản hay nhỏ bé nhất cũng khiến cho bạn càng nhanh chóng tạo ra kết quả như mong muốn.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân