5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 11/6/2020

Ngày viết 22/2/2013. Ghi chep 56-60

56. Sự thành công giống như cây xanh phát triển từ hạt giống. Từng hành động bạn làm là hạt giống của thành quả trong tương lai. Gieo càng sớm, sẽ thu hoạch được càng nhiều.

57. Thà bạn dành thêm một ngày để cân nhắc những suy nghĩ còn hơn là hành động một cách sai lầm vào hôm nay.

58. Người trí tuệ cũng bị cám dỗ bởi tham lam, sân si như người vô minh, nhưng họ biết dùng trí tuệ để chế ngự sự cám dỗ.

59. Những kẻ sống thực sự cần phải cho ý chí của mình phát triển đến tột độ. Và khi làm được như vậy rồi, họ phải đủ can đảm và thông minh để phụng sự ý chí, để thoả mãn tất cả những ham muốn của ý chí.

60. Điều quan trọng nhất là phải thừa nhận mình vào chỗ yếu, không được lừa dối bản thân. Phải thừa nhận điểm yếu của mình kém hơn người khác và mong muốn tiến bộ như đối phương. Điểm yếu của mình là điểm đối phương công kích. Tự nhận thấy yếu điểm của mình thì mới thay đổi tích cực.

Photo : Helga Ritsch

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận