5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 12/6/2020

Ngày viết 3/3/2013. Ghi chép 61-65

61. Luôn điều chỉnh bản thân, duy trì sự nhận thức. Mỗi ngày hãy tự hỏi và thực hành làm thế nào để thấy yên bình.

62. “Lý, Nghĩa, Lợi, Tình, Uy”.

Lý là làm cho người hiểu cái lý. Nghĩa là truyền cho người cái nghĩa. Lợi là dụ cho người thấy cái lợi trước mắt. Tình là đánh vào điểm làm cho người thấy xúc động. Uy là làm cách hạn chế cái uy của người ở mức kiểm soát được.

Khi đối thoại thì “Ý và Nghĩa” rồi mới đến “Lợi và Uy” là cách mà người yếu đối đáp.

63. Trí thông phát triển theo trạng thái. Trạng thái càng phức tạp, trí thông minh càng phát triển. Đồng thời các cơ quản kiểm soát càng ngày càng tập trung. Hệ thần kinh càng được phát triển cùng với sự tập trung này.

64. Mục đích của nghệ thuật không phải là diễn tả vẻ ngoài của sự vật, mà là diễn tả ý nghĩa ở bên trong.

65. “Nếu những gì bạn có dường như không đủ cho bạn, thì dù có sở hữu cả thế giới bạn cũng vẫn còn khổ sở”. Seneca.

Photo Juristinnentagebuch

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân