5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 13/6/2020

 

Ngày viết 8/3/2013. Ghi chép 66-70.

66. Hãy chọn việc tốt nhất với bản thân bạn, thói quen sẽ làm cho nó thú vị và dễ dàng.

67. Đừng thổ lộ quá nhiều ý tưởng và tư tưởng đích thực của mình. Trong khi nói chuyện, hãy lắng nghe, hỏi nhiều hơn là trình bày.

68. Những hành động có suy nghĩ là những hành động đã được trì hoãn cho đến khi nào tất cả các khía cạnh đã được lý trí khai sáng.

69. “Con người khôn ngoan ít khi vọng động và luôn luôn tâm trí được thoả mãn. Con đường đi đến sự thoả mãn của tâm trí là một con đường khó khăn do ít người sử dụng được con đường này”. Spinoza.

70. Nếu con người vi phạm luật lệ mà tuyệt nhiên không làm hại đến bất cứ một ai thì luật lệ ấy phải được xét lại.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân