5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 11/9/2020

Ngày viết 19/6/2014 516-520

516. Ba đặc tính của điểm bùng phát :
– Lan truyền
– Những đặc tính nhỏ có thể gây ra ảnh hưởng rất lớn
– Thay đổi không xảy ra trong từng bước một mà ở thời điểm quan trọng trong quá trình thực hiện.

517. Ba tác nhân gây biến đổi :
– Quy tắc thiểu sổ
– Yếu tố kết dính
– Sức mạnh của hoàn cảnh

518. Phân phối sự chú ý của bản thân khi tập trung 1 vấn đề sẽ thu được những phần có thể sẽ chứa nhiều thông tin nhất. Sự hiệu quả đến độ tất cả những gì thu được sẽ gia tăng thêm sự chú ý. Yếu tố phân tách thực ra là một công cụ kết dính.

519. Đặc điểm nhận dạng quan trọng nhất của một thứ bạn làm là tất cả mọi thứ đều hướng về giá trị hay cốt lõi của nó.

520. Hoàn cảnh trong thế giới quan của bạn tạo ra tư tưởng, chứ tư tưởng hiếm khi tự nó nảy sinh.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân