5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 13/7/2020

 

Ngày viết 25/7/2013. 216-220

216. Có rất ít người biết được cái tốt của mình hay biết cái gì tốt để theo đuổi.

217. Hãy sống như thể 10 giây nữa là bạn gục chết. Hãy nhìn và thấy thế giới. Nó tuyệt hơn bất cứ giấc mơ nào được làm ra hay được trả tiền để mua trong cửa hàng lộng lẫy nhất.

218. Trí óc chúng ta liên tục suy nghĩ về các vấn đề cần thiết dù chúng ta đang làm việc khác. Khi bạn tập trung suy nghĩ về một vấn đề, hoặc thậm chí là trong chốc lát, trí óc bạn cũng đã được nhắc nhở rằng cần phải làm việc để tìm ra giải pháp.

219. Biện pháp tu từ sẽ đưa tới một khái niệm khác bằng cách liên hệ với những điều đã biết. Pháp ẩn dụ kết nối các ý tưởng nên chúng làm nảy sinh thêm nhiều ý tưởng khác từ ý tưởng hạt nhân.

220. “Đẩy” cần sức mạnh ý chí mà nó thì không tồn tại mãi. Cái tồn tại mãi là “Kéo”.

Photo : Home and happy blog

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận