5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 15/6/2020.

 

Ngày viết 19/3/2013. Ghi chép 76-80

76. Tin vào những gì bạn có khả năng và tác động bạn có thể tạo ra để không phải tập trung vào những gì bạn đã có, mà là những gì bạn có thể trở thành.

77. Khả năng của bạn vượt xa mọi dự đoán của bạn, vấn đề là bạn không thể đem nó ra ánh sáng cho tới khi nào bạn cho phép bản thân mình tin vào những gì bạn không thể thấy được.

78. Mỗi ngày, hãy tin rằng tất cả những lý do cản bước bạn thực hiện ước mơ chỉ là những lời bào chữa vô nghĩa đến từ bản ngã của bạn vì nó sợ khi thấy bạn theo đuổi sự phát triển của bạn.

79. Có rất ít thành công xảy ra chỉ qua 1 đêm và chúng đến từ nhiều đêm trăn trở, làm việc.

80. Nói KHÔNG là cách giúp bạn trở nên sáng tạo hơn cả những ý tưởng, hiểu biết và tài năng kết hợp lại. Khi nói KHÔNG sẽ tạo cho bạn khoảng thời gian để dệt nên những sáng tạo. Bạn có ít hơn bạn nghĩ và cần nhiều hơn bạn đã có.

Photo Nikareads

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân