5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 16/6/2020

Ngày viết 24/3/2013. 81-85.

81. 1 chiến dịch marketing thành công phải có 3 yếu tố:
– Sự lôi cuốn.
– Nội dung mới lạ.
– Động lực thúc đẩy khách hàng hành động.

82. Quảng cáo là một cách nhắn nhủ đến với người dùng về tầm quan trọng của họ chứ không phải là mời chào sử dụng dịch vụ hay bán một sản phẩm.

83. Các thương hiệu lớn thường có 4 đặc điểm:
– Tạo cảm hứng.
– Thiết kế.
– Tin cậy.
– Độc đáo.

84. Xây dựng và quản ý thương hiệu là sự kết hợp của :
– Sản phẩm độc đáo có tính thuyết phục.
– Hình tượng thương hiệu gây thu hút sự chú ý.
– Sản phẩm có độ tin cậy cao và mang tính mới lạ.
– Hoạt động quảng cáo tổng hợp và dễ nhớ.

85. Một chiến dịch marketing tốt là thực hiện thật thông minh và sáng tạo những ý tưởng đơn giản nhằm củng cố thương hiệu mà bạn muốn truyền tải.

Photo : Intellectys

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân