5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 16/12/2020

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

Ngày viết 16/1/2016 1001-1005

1001. Quả thật Ta nói với con rằng tư tưởng có một nơi trú ngụ cao hơn cả thế giới hữu hình và các tầng trời của nó chẳng bị mây mù che chở bởi dục vọng, và nơi đó con có thể nhìn thấy những gì xảy đến sau khi linh hồn được giải thoát khỏi vật chất.

1002.
Nếu con có thể bình tâm khi mà tất cả.
Hết thảy kinh hoàng và đổ lỗi cho con.
Thì thế giới này sẽ là của con.

cùng tất cả những gì trong đấy.

1003. Không phải mọi thứ có giá trị đều đếm được, và không phải mọi thứ đếm được đều có giá trị.

1004. Văn hoá không phải là những gì cao siêu mà chỉ là sự tập hợp các hành vi và giá trị của cá nhân.

1005. Hành động sai nhưng đi đúng hướng còn hơn là không làm gì cả.

Photo ukio.global

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân