5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 17/9/2020

Ngày viết 14/7/2014 546-550

546. Làm trước khi có việc xảy ra, cử động trước khi có cái lý bộc lộ thì gọi là biết trước. Kẻ biết trước thì vô cớ mà có ý đoán định liều lĩnh.

547. Đạo là cái làm cho muôn vật thành ra như nó tồn tại hiện nay, là cái chỗ dựa của muôn lý lẽ. Lý là cái văn vẻ tạo thành mọi vật, Đạo là cái khiến cho vạn vật thành ra như thế. Cho nên “Đạo là cái lý của vạn vật”.

548. Vật có cái lý không thể bức bách nhau cho nên không thể không biến hoá. Vì không thể không biến hoá cho nên không có cái quy tắc bất biến.

549. Cái thực chất của Đạo không bị hình thức hạn chế, mềm dẻo theo thời, cùng tương với lý. Muôn vật được nó mà chết, được nó mà sống. Muôn vật được nó mà hại, được nó mà thành.

550. Suy nghĩ chín chắn thì nắm được lý lẽ của sự vật. Nắm được lý lẽ của sự vật thì làm gì cũng đúng. Biết mình làm đúng thì không ngần ngại. Làm không ngần ngại thì gọi là dũng cảm.

Photo beautelicieuse

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân