5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 18/9/2020

Ngày viết 20/7/2014 551-555

551. Một khi đã xác lập cái mình lấy và cái mình bỏ rồi dù có thấy những vật mình thích cũng không cho nó lôi cuốn mình. Không thể lôi cuốn thì gọi là “Không nhổ”. Một khi nắm chắc cái bản chất thì dù gặp cái mình muốn thì tinh thần của mình vẫn không bị lay động. Tinh thần không bị lay động thì gọi là “Không rút ra được”.

552. Tội không gì lớn bằng vâng theo điều ham muốn. Hoạ không gì lớn bằng không tự cho là đủ.

553. Khởi sự từ chỗ vô hình mà có được công lớn. Ở chỗ nhỏ yếu mà thành việc thì đấy gọi là lấy yếu thắng mạnh.

554. Tất cả những cái có hình thì cái lớn xuất phát từ cái nhỏ. Những vật có lâu thì từ đông bắt đầu từ số ít. Vì thế “Những chuyện khó trong nhân gian thì thế nào cũng phải làm từ cái nhỏ”. Cho nên muốn khống chế sự vật “phải làm ở chỗ nhỏ của nó” và “Lo việc khó ở chỗ dễ của nó và làm việc lớn ở chỗ tiểu của nó”.

555. Cẩn thận trong việc dễ để tránh được cái khó, cẩn thận từ cái nhỏ thì tránh được hiểm hoạ của cái lớn.

Photo : Xiaowen_0516

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận