5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 21/7/2020

 

Ngày viết 4/9/2013 256-260.

256. Tự do con người là cái gì?
Có thể nào con người trở nên tự do nhưng lại không cần đến chân lý, chẳng hạn sự sai lầm? Giải thoát mà không có chân lý là dối trá. Giải thoát không thể nào là tự do nhưng chỉ là lừa gạt, và như thế tự do mà không có chân lý thì không thể nào là tự do đích thực. Vì thế, nếu không có chân lý, ngay cả tự do cũng không phải là tự do.

257. Hệ quả hiệp nhất của các ý chí, là sự thay đổi khả thể lớn nhất đã xảy ra nơi con người, sự thay đổi duy nhất là sự hội ngộ với lòng ao ước của con người : Chúng ta sẽ trở thành thần linh.

258. Thân xác không phải là cái gì đó tồn tại ngoài tinh thần. Thân xác là là sự diễn tả, diễn đạt của tinh thần và là hình ảnh của tinh thần.

259. Những phần tử của cuộc sống sinh học cũng tạo thành con người. Con người trải qua những cảm nhận qua thân xác, và thân xác chính là 1 hình thái diễn đạt của cuộc sống. Sự hiện diện của tinh thần có thể nhìn thấy rõ trong đó.

260. Từ khi thân xác là hình thức hữu hình của con người, và con người là hình ảnh của Thiên Chúa, sau đó trong toàn thể bối cảnh tương quan của nó, thân xác là nơi chốn cho để cho thần linh nhập vai, thốt ra lời và làm cho việc chiêm nghiệm về Chúa Trời trở nên khả thi.

Photo : Vatican news

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận