5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 22/7/2020

Ngày viết 9/9/2013. 261-265.

261. Ở một khía cạnh khác, người thắng thực ra là kẻ thua vì họ chẳng học được gì. Nếu kẻ thua có thể tận dụng những gì đối thủ chỉ dạy thì đúng, kẻ thua có thể trở thành người thắng xét về dài hạn.

262. Sách không đem đến sự trốn thoát thực sự nhưng chúng có thể ngăn cho đầu óc không tự cào cấu đến trầy da tróc vẩy.

263. Có một điều đã nói đi nói lại hàng trăm nghìn lần. Nghệ thuật là về Cái gì, chứ không phải là Như thế nào vậy

264. Điểm khác biệt duy nhất giữa hạnh phúc và niềm vui là hạnh phúc là chất rắn, còn niềm vui là chất lỏng.

265. Chính thái độ, chứ không phải tuổi tác, mới kết án một con người nhập vào hàng ngũ những Kẻ Sắp Chết, nếu không thì đã đem đến sự cứu rỗi. Trong địa hạt của người trẻ tuổi vẫn chất chứa nhiều linh hồn Sắp Chết. Họ vội vã sống, sự thối rữa bị che giấu trong vài thập kỷ.

Photo Laimavoti

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận