5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 23/7/2020

Ngày viết 15/9/2013. 266-270

266. Đối với 1 nghệ sĩ, những ý tưởng hay câu chuyện điều đầu tiên họ nghĩ đến khi tỉnh giấc, và là điều cuối cùng họ nghĩ đến trước khi ngủ, ngay cả khi có người yêu thương cạnh bên. Rồi cô ấy sẽ hiểu nghệ sĩ là sống trong hai thế giới.

267. Mọi biên giới đều là quy ước, kể cả biên giới quốc gia. Con người có thể vượt qua bất kỳ quy ước nào, nếu trước tiên ta có thể nhận thức mình làm điều đó.

268. Lịch sử không thừa nhận một quy luật nào; chỉ có kết quả.
Cái gì tạo ra kết quả? Những hành động ác và những hành động thiện.
Cái gì tạo ra hành động thiện? Niềm tin.

269. Nếu bạn muốn làm chủ điều gì đó, hãy dạy điều đó cho người khác.

270. Có ba nguyên tắc làm nên một người đàn ông có địa vị cao và hấp dẫn: tử tế với người khác, được người khác tử tế lại, và tử tế với bản thân.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân