5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 23/12/2020

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT…

NHỮNG GHI CHÉP NÀY DÀNH CHO BẠN

23/12/2020

Ngày viết 16/2/2016 1036-1040

1036. Người biết thì thích ứng với thế giới. Người không biết thì cứ nhất định phải bắt thế giới thích ứng với bản thân mình. Do vậy, tất cả mọi sự tiến bộ đều bắt đầu từ người không biết.

1037. Trí nhớ là tổng hợp những gì chúng ta đã tri thức, đã thu thập nhờ biết chú ý và những tri thức ấy đã thâm nhập, biến đổi rồi trở thành chính chúng ta dưới hình thức ký ức.

1038. Do sự vận động của lãng quên sự chú ý nên toàn khối của ý thức luôn luôn tiến hoá, mỗi ngày mỗi khác.

1039. Muốn đặt sự hiện diện của bạn trong tâm trí người khác thì phải nhớ sự chú ý của họ gần quả tim hơn khối óc.

1040. Lúc mưu toan thì phải trầm tĩnh mà khi hành động thì phải nhập tâm và kiên trì.

Photo : Candlle

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận