HÃY HỌC CÁCH CHỊU ĐỰNG SỰ CÔ ĐƠN

Cô đơn là một đặc tính riêng của cuộc sống thành thị, trong đó người lạ rất nhiều, còn bạn bè thật sự và gia đình lại tương đối ít. Vì thế, để quên đi sự cô đơn chúng ta tìm tới những cộng đồng cả thật lẫn ảo, ở trong đám đông lẫn trên …

Đọc tiếp

TẠI SAO BẠN CHỈ MUỐN CÂU CÁ NHỎ KHI CÓ THỂ CÂU ĐƯỢC CÁ TO TRONG CUỘC ĐỜI NÀY?

Cuộc sống của bạn thực chất là một buổi câu cá và một buổi câu cá cũng là ẩn dụ ngắn gọn cho mọi thứ có thể xảy ra với bạn ở cuộc đời này. Hãy tưởng tượng cuộc đời là một chuyến đi câu, người câu cá là bạn, hồ nước là hàng chục …

Đọc tiếp

25/2/2021

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… GHI CHÉP NÀY DÀNH LÀ CHO BẠN 1301-1305 1301. Con đường tu “thập thiện” (lo trau giồi các đức hay nết tốt của luân lý thông thường được gọi là thánh đạo sẽ không bao giờ đưa anh đến GIẢI THOÁT được. Những bậc thánh trên các bậc thánh, dù …

Đọc tiếp

5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 23/12/2020

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT… NHỮNG GHI CHÉP NÀY DÀNH CHO BẠN 23/12/2020 Ngày viết 16/2/2016 1036-1040 1036. Người biết thì thích ứng với thế giới. Người không biết thì cứ nhất định phải bắt thế giới thích ứng với bản thân mình. Do vậy, tất cả mọi sự tiến bộ đều bắt đầu từ …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân