HÃY HỌC CÁCH CHỊU ĐỰNG SỰ CÔ ĐƠN

Cô đơn là một đặc tính riêng của cuộc sống thành thị, trong đó người lạ rất nhiều, còn bạn bè thật sự và gia đình lại tương đối ít. Vì thế, để quên đi sự cô đơn chúng ta tìm tới những cộng đồng cả thật lẫn ảo, ở trong đám đông lẫn trên …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân