5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 26/10/2020

Ngày viết 8/4/2015 746-750

746. Ai thực hiểu được sự sống thì không quan tâm đến những cái mà sự sống của mình không làm gì được. Ai thực hiểu được vận mạng thì không quan tâm đến những cái không thuộc về cái trí của mình được.

747. Không thay đổi trong lòng, không theo ngoại vật, luôn luôn thích ứng với việc. Không dụng trí, không dụng tâm là coi thường ngoại vật. Quên ngoại vật đi vì hễ còn chú ý tới ngoại vật thì tâm sẽ không kiểm soát được.

748. Chủ tể của vật với vật đều không có giới hạn. Vì Đạo ở trong vật, nhưng vật đối với vật thì có giới hạn, đó là giới hạn của vật. Cái không có giới hạn nằm ở trong cái có giới hạn, Đạo tuy nằm trong vật có giới hạn nhưng chính nó lại không có giới hạn.

749. Đạo tuy ở trong cái đầy, rỗng mà không phải đầy, Đạo ở trong cái suy diệt mà không phải suy diệt, ở trong gốc và ngọn nhưng không phải gốc và ngọn.

750. Dùng được tâm là nhờ không để ý vào các vật khác, chú tâm vào một việc thì phát huy mãi cái dụng tâm của mình. Dùng tâm mà không dụng tâm thì chi phối được vạn vật, vì có vật nào là không nhờ mình mà phát huy hết cái diệu dụng của nó.

Photo dezone.official

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân