5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 27/10/2020

Ngày viết 14/4/2015 751-755

751. Đạo có thực và tồn tại nhưng vô vi nên không có hình trạng, kẻ không biết lại cho Đạo không hiện diện. Đạo có thể truyền được nhưng không tiếp nhận được, hiểu được Đạo mà lại không thấy được Đạo.

752. Chân chỉ dẫm lên một khoảng đất nhỏ, nhưng nhờ tất cả chỗ đất không dẫm lên đấy mà chân đi được vạn dặm chẳng hết. Trí tuệ chỉ biết được một ít sự vật, nhưng nhờ có tất cả những cái nó không biết mà nó mới hiểu được thế nào là Đạo tự nhiên.

753. Giải thích mà có vẻ như không giải thích, biết mà có vẻ không biết, không biết thì sau mới biết. Tìm hiểu là việc không thể có giới hạn mà cũng không thể không có giới hạn.

754. Kinh nghiệm nào từ ngoại giới đi vào mà nội tâm chấp nhận thì không còn mang thành kiến nữa. Ý nào từ nội tâm phát ra hợp với chính đạo thì sẽ lan tràn khắp muôn nơi mà chẳng cần phải làm gì.

755. Dùng lưới để bắt cá, được cá rồi thì quên lưới đi. Dùng bẫy để bắt thỏ, được thỏ rồi thì quên bẫy đi. Dùng lời để diễn ý, được ý rồi thì quên lời đi.

Photo Rkrkrk

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân