5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 28/10/2020

Ngày viết 20/4/2015 756-760

756. Ý tưởng bao hàm mọi mặt của một vấn đề và khiến cho nó đơn giản hơn. Nó tập trung mọi sợi dây về một nút thắt gọn ghẽ. Nút thắt này chính là ý tưởng.

557. Sáng tạo là một tia nhìn xuyên suốt khiến bạn thấy sự vật trong ánh sáng mới và tập hợp hai ý nghĩ riêng biệt thành một khái niệm mới.

558. Dù là nhà khoa học hay nghệ sĩ, con người trở nên sáng tạo khi anh ta tìm thấy tính thống nhất mới trong sự đa dạng của tự nhiên. Anh ta sáng tạo nhờ tìm ra sự tương đồng giữa những sự vật mà trước kia chưa ai nhìn ra… Bộ óc sáng tạo là một bộ óc tìm ra những tương đồng không ngờ tới.

759. Thành công chỉ yêu cầu các bạn thực hiện một bước nhảy nhỏ: tâm trí có thể thay đổi tâm trí. Hãy chấp nhận điều này. Đó là chân lý. Rồi sau đó hãy bắt đầu thay đổi sự tự nhận thức về bản thân bạn.

760. năm bước để tạo nên ý tưởng của James Webb Young:

– trí tuệ phải “tập hợp các nguyên liệu thô”, những nguyên liệu này bao gồm “kiến thức cụ thể về sản phẩm và con người, đồng thời cả kiến thức tổng quan về đời sống và sự vật”.

– trí tuệ phải trải qua “một quá trình xay nghiền những nguyên liệu này.”

– không quan tâm đến chủ đề đó nữa và quên hoàn toàn vấn đề đó đi.

– bỗng dưng ý tưởng sẽ hiện ra trước mắt.

– đưa ý tưởng mới chào đời này vào thế giới thực” và áp dụng nó xem kết quả như thế nào.

Photo : Gej photo

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân