5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 26/9/2020

Ngày viết 15/9/2020 591-595

591. Khi không có mục đích rõ ràng ta trở nên trung thành kì lạ với những việc vặt vãnh vớ vẩn.

592. Kĩ năng quan trọng nhất mà bạn cần học ngay bây giờ không phải những việc cần làm mà là học cách kiểm soát bản thân khỏi những việc không cần làm.

593. Khi bạn không kiểm soát những suy nghĩ của mình, những ảo tưởng và sự bay bổng sẽ tự động kích hoạt.

594. Sức bền và cường độ tập trung liên quan trực tiếp đến việc bạn nghiêm túc với những suy nghĩ của mình đến đâu.

595. Hãy nghĩ về một điều, viết nó ra, thực hiện nó và sự tưởng tượng sẽ trở thành sự thật.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân