5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 27/9/2020

Ngày viết 20/9/2020 596-600

596. Cách duy nhất khiến bạn biến tư tưởng thành hành động là tạo ra động lực – ép buộc và làm từng bước một để thuyết phục bản thân bạn điều đó là đúng

597. Phép thử đối với trí tuệ hàng đầu là khả năng giữ hai quan điểm đối lập trong đầu mà vẫn duy trì được khả năng thực hiện.

598. Điều quan trọng để bắt đầu sự thay đổi là thực hiện điều đó dù bạn không muốn chứ không phải từ một ý tưởng hay một giấc mơ đẹp đẽ và dễ dàng.

599. Khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, bế tắc thì bất cứ ai cũng chỉ muốn thoát ngay ra khỏi hoàn cảnh đó. Nhưng thực tế, dù bạn rất muốn nhưng cũng không thể nào thoát ra ngay được. Cuộc sống là quá trình chịu đựng sự bất hạnh, không được như ý muốn và không ngừng nỗ lực trong bất cứ hoàn cảnh nào thì ở phía bên kia mới tồn tại ngày mai tươi sáng.

600. Tri thức là những gì mà người ta đã biết, cái đã biết chưa chắc đã đem lại một sự đổi mới. Cái mà thế giới cần là sự sáng tạo dựa trên kiến thức và thông tin mới phù hợp với thời đại. Bạn có thể bắt đầu nảy sinh ý tưởng mới khi thoát ra khỏi sức ì của chính mình tạo ra ngăn cản bạn.

Photo lawstandfound

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân