5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 28/9/2020

Ngày viết 25/9/2014 601-605

601. Một thời đại không thể dự báo trước điều gì sẽ đòi hỏi một nền giáo dục đặt trọng tâm vào việc dạy cho người học biết cách vận dụng khả năng của mình như thế nào là tốt ưu hoá nhất.

602. Cuộc đời = năng lực X sự kiên nhẫn X khả năng tư duy.

603. Ý muốn có hai kiểu : Tĩnh và động. Tĩnh dẫn dắt bạn trong hành động. Còn động giúp bạn gia tăng năng lực và sự quyết đoán.

604. Thành công cũng được chia thành hai kiểu: Những kẻ vui vẻ chịu trả giá để có được nó, kiểu thứ hai cũng ham muốn thành công nhưng không muốn trả bất cứ cái giá nào để có được được nó.

605. Sự can đảm là để hướng bạn chú ý đến vấn đề của hiện tại, luôn luôn suy nghĩ về nó và quyết tâm hành động để đưa bản thân tiến về phía mục tiêu đồng thời gặt bỏ hết sự xao nhãng.

Photo Mistyangelofsky

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân