5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 27/6/2020

 

Ngày viết 3/5/2013. 136-140

136. sản phẩm công nghệ tốt là một sản phẩm có đặc tính của một cơ thể sinh học chứ không phải cái máy. Nó sẽ là một mạng các trí tuệ được chia sẻ người-người với nhau, trong cả quen biết lẫn không quen biết. Nó sẽ có trí thông minh. Nó sẽ được điều khiển bằng chiếc động cơ là trí tưởng tượng của con người.

137. Những kẻ sáng tạo tiếp trên thế giới là những kẻ đứng phía trước đường cong, không ngừng xem xét lại ngành nghề của mình, tạo ra con đường mới, khai phá thị trường mới, sáng tạo lại các quy tắc và thách thức hiện tại.

138. Thị trường toàn cầu sẽ luôn biến động để bỏ lại những kẻ ăn theo.

139. Những nhà khởi nghiệp kiểu mới sẽ phải phi tập trung hoá quyền lực và dân chủ hoá chiến lược bằng cách lôi kéo nhiều người từ tập hợp đông đảo có trong tổ chức lẫn bên ngoài để đẩy nhanh quá trình sáng tạo.

140. 6 bước để tư duy lại tương lai.

– Nhìn lại các nguyên tắc.
– Nhìn lại vấn đề cạnh tranh.
– Nhìn lại sự kiểm soát và tính chất phức tạp.
– Nhìn lại vai trò lãnh đạo.
– Nhìn lại thị trường.
– Nhìn lại thế giới.

Photo : Aral Tasher

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận