5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 28/6/2020

 

Ngày viết 10/5/2013. 141-145.

141. Chìa khoá của sự tiến bộ, tồn vong trong cuộc sống nằm ở nhận thức được sự tồn tại của mâu thuẫn và học cách sống chung với nó.

142. Có thể câu trả lời của tôi không giống như câu trả lời của bạn, nhưng tôi vẫn phải có câu trả lời và tôi vẫn phải làm theo nó.

143. Sự phồn vinh trong tương lai của bạn phụ thuộc vào năng lực và kiến thức của bạn. Do đó bạn phải liên tục phát triển không ngừng và cập nhập kĩ năng.

144. Việc học hỏi là một quá trình không bao giờ kết thúc, nếu bạn trở thành 1 cá nhân quan trọng, có vị trí và có tài sản trong tương lai thì đây mà một trong những cách tốt nhất.

145. Sự hấp dẫn của tương lai nằm ở việc bạn có thể định hình được nó bằng viễn kiến của mình.

Photo Juristinnentagebuch

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân