5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 29/6/2020

Ngày viết 12/5/2013. 146-150.

146. Sự đáng tin cậy là tiền đề cho sự tin cậy, sự tin cậy là tiền đề cho sự trao quyền, sự trao quyền là tiền đề cho một cuộc sống mới có thể tốt đẹp hơn.

147. Duy trì việc hỏi học dù có thể rất chán nản và mệt mỏi, nhưng chúng ta luôn không biết những kiến thức đã có và quá trì học hỏi nó tạo ra sự cần thiết để biến kiến thức thành công cụ giúp đỡ bạn trong.

148. Chỉ làm khác đi là chưa đủ. Trong cách bạn làm sẽ phải có cái lợi và cái bất lợi so với cách làm khác.

149. Sở hữu công nghệ cao không phải là điều quan trọng nhất, mà là phải áp dụng được nó một cách đơn giản và kết hợp nó với nhiều thứ khác. Người chiến thắng là người biết cách làm thế nào để biến 1 thứ công nghệ mới được áp dụng rộng rãi.

150. Các cá nhân cùng những công ty có khả năng thành công và duy trì sự năng thành công là những cá nhân, công ty có khả năng học tập cái mới nhanh chóng và phát triển những hiểu biết sâu sắc mới.

Photo Morgan codes

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân