5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 3/10/2020

 

Ngày viết 25/10/2014 626-630

626. Nếu bạn có khả năng nhận thức đúng về khoảnh khắc hiện tại, thì những hình ảnh về chướng ngại vật mà hơn 90% có thể nhìn thấy được sẽ bị phá huỷ và biến mất.

627. Có hai loại suy nghĩ : những gì ta muốn nghĩ và những gì tự động xuất hiện. Ít nhất 80% suy nghĩ của ta là loại thứ hai. Hãy dùng nhận thức của mình để nắm bắt chúng và cuối cùng chúng sẽ mờ đi dành chỗ cho những suy nghĩ khác đến từ bạn sẽ hiệu quả hơn.

628. Đừng bao giờ so sánh bạn với người khác về sự may mắn mà hay nghĩ bạn phải có nghị lực hơn họ. Khi trong thời điểm khó khăn nhất, nếu dựa vào may mắn thì nhiều người sẽ không thể vượt qua, nhưng bạn có thể găng thêm 1 giây, 2 giây…

629. Bạn hãy thoát ra khỏi chiếc lồng mô phỏng do chính mình đặt ra với nhiều giới hạn không có thật. Hãy cẩn trọng trong hành động, luôn suy nghĩ về mọi thứ và dũng cảm tiến lên.

630. Một cảm xúc mạnh mẽ có thể kích thích tài năng trong bạn xuất hiện, nhưng sự kiểm soát của chính bạn mới là cách nuôi dưỡng một thiên tài. Người giỏi không cần đến cảm xúc dẫn dắt, họ có thể hành động mà không cần nó.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân