5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 30/7/2020

Ngày viết 18/10/2013. 301-305

301. Vấn đề dùng thời gian khi rảnh rỗi sao cho có ý nghĩa là vấn đề khó giải quyết nhất của con người.

302. Thành công hay thất bại do khả năng tinh thần của bạn thì ít mà do thái độ tinh thần của bạn thì nhiều.

303. Hãy chia khó khăn ra thành nhiều phần nhỏ, càng nhiều càng dễ làm. Phải phân tích nó ra để giải quyết vấn đề. Có óc phân tích thì mới xác định được phương diện của vấn đề.

304. Người nào có thể tự đặt mình vào địa vị của người khác, có thể hiểu được cách suy tư của họ thì không còn lo gì về tương lai của mình cả.

305. Thầm lặng suy nghĩ mà biết về mọi lẽ, học mà không biết chán, làm việc không biết nản, làm được ba điều này thì ai hơn được bạn?

Photo Themodernleper

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận