5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 31/7/2020

Ngày viết 22/10/2013. 306-310

306. Điều kiện thuận lợi nhất cho trí tuệ phát triển một cách phong phú, là một sự giáo dục làm nảy nở tuy duy, ý thức về cái thực hữu và khả năng tổng hợp mà không rời bỏ cái thực hữu.

307. Cuộc đời của một người truy cầu kiến thức dài hơn của một thường nhân, vì người đó không để phí một giây phút nào hết để lấp đầy những khoảng trống trong đầu mình.

308. Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ ràng, làm cho hết sức. Có điều không học nhưng đã học thì phải học cho được không được dừng lại. Có điều không hỏi nhưng đã hỏi nhưng đã hỏi điều gì chưa rõ thì không thôi. Có điều không phân biệt, nhưng đã phân biệt điều gì mà không minh bạch thì phải tìm được lý do của nó. Có điều không làm, nhưng đã làm điều gì thì phải hết sức mới được.

309. Người khác cố mười mà được, còn mình cố mười vẫn không thì phải cố trăm cố nghìn cho được mới thôi. Nếu làm được như thế thì dù có ngu dốt đến đâu cũng tiến bộ, có tăm tối đến đâu cũng sáng dạ.

310. Cứ học hỏi như thể bạn không bao giờ chết cả và hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết.

Photo : Ramz digital

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân