5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 31/10/2020

Ngày viết 9/5/2015 771-775

771. luận điểm cho rằng cái gốc sáng tạo không có nghĩa là tạo ra hay khởi đầu một hệ thống ý tưởng từ số không mà là từ sự phối hợp của những hệ tư tưởng sẵn có, bằng quá trình nhân giống chéo.

772. Khi tâm trí của một nhà thơ được trang bị hoàn hảo cho việc sáng tác,nó sẽ luôn biết cách pha trộn những trải nghiệm tản mạn lại với nhau, trong khi trải nghiệm của người bình thường thì lộn xộn, bất quy tắc và rời rạc. Người ta yêu hoặc đọc sách của Spinoza, song hai việc này chẳng liên quan gì đến nhau, cũng chẳng có mối liên hệ với tiếng ồn của máy chữ hay mùi thức ăn mà Spinoza đã trải qua; còn trong tâm trí của nhà thơ, những trải nghiệm này luôn cấu thành tổng thể mới.

773. Ý tưởng là gì? Nếu anh chỉ nhớ được một điều tôi nói thì hãy nhớ rằng ý tưởng là một kỳ tích của sự kết hợp.

774. Cách duy nhất giúp một người có được ý tưởng là: hòa trộn hay kết hợp hai hay nhiều ý tưởng mà anh ta đã có sẵn thành một kiểu sắp xếp mới để có thể tìm ra mối liên quan mà trước kia anh ta không để ý.

775. Từ đâu mà có những ý tưởng hay? Đơn giản thôi, từ những sự khác biệt. Sáng tạo đến từ những sắp xếp ngoài dự tính.

Photo : Fictionmatters

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận