5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 4/6/2020

 

Ngày viết 25/1/2013. Chi ghép 21-25.

21. Luôn tự hỏi “Ta cần gì nhất trong lúc này?”

22. Càng tiếp cận nhiều thông tin, càng có nhiều cơ hội để lựa chọn cách hành động và tìm được quyết định đúng.

23. Khi tự bản thân tìm hiểu những thông tin cần thiết, hãy theo dõi, quan sát một cách kỹ lưỡng. Nếu người khác cung cấp thông cho bạn, bạn phải xác định lại mức độ chính xác của thông tin.

24. Để đạt được kết quả như ý muốn, hãy đặt ra các câu hỏi cho những quyết định bạn. Càng trả lời được bao nhiêu, vấn đề càng dễ giải quyết.

25. Các quyết định kém hiệu quả thường dựa trên những ảo tưởng, tức là mọi thứ bạn nghĩ là thực sự xảy ra như thế. Ngược lại những quyết định hiệu quả dựa trên thực tế sẽ giúp bạn phân biệt đâu là điều có thật, đâu là ảo giác.

Photo Sebastien Guenot

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân