5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 5/6/2020

 

Ngày viết 24/1/2013. Ghi chép 26-30.

26. Ảo tưởng giống như một cơn đầu kinh niên, sẽ huỷ hoại chúng ta dù chúng ta có ý thức điều đó hay không. Nguy hiểm hơn, ta sẽ dần đánh mất cảm giác của mình một cách vô thức.

27. Khi ta ý thức về tính cách của mình và áp dụng chúng vào tình huống thực tế, ta sẽ quyết định mọi việc tốt hơn.

28. Lãnh đạo không phải là bạn làm những gì cho người khác, mà là những gì bạn làm cùng họ.

29. Những rắc rối thời thơ ấu có thể khiến người ta vượt ra khỏi giới hạn thông thường.

30. Trong giấc mơ của mình, bạn muốn bẻ cong thế giới và con người theo ý nguyện của bạn.

Photo Society19

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận