5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 6/11/2020

Ngày viết 24/6/2015 801-805

801. Tập trung vào sự đơn giản lại điều phức tạp nhất đối với một cá nhân. Bạn sẽ phải làm việc vất vả và suy nghĩ kĩ càng để tạo ra một thứ đơn giản. Nhưng thật xứng đáng vì khi đã đạt đến sự đơn giản, bạn sẽ có sức mạnh dời non lấp biển.

802. Những gì bị mất trong quá khứ không phải là kiến thức mà chính là đánh mất khả năng lấy ra những thông tin đã được lưu trữ. Não bộ của phần lớn tất cả đều chỉ được duy trì dưới dạng trí nhớ ngắn hạn.

803. Bạn hãy chuẩn bị tinh thần để lúc nào cũng sẽ ngay lập tức bước vào thời điểm mà công việc yêu cầu cường độ cao. Nếu bạn duy trì được khả năng này, ngay cả trong tình thế bất lợi, bạn có thể tận dụng nguồn dự trữ sức mạnh từ sâu thẳm. Và đồng thời khi ở vào tình thế thuận lợi, bạn sẽ ngay lập tức có những hành động mạnh mẽ và hiệu quả.

804. Các cá nhân nổi bật ở giữa giai đoạn thế kỷ 21 này không phải nhờ vào việc vượt qua sự sợ hãi mà nhờ vào cách họ hành động và làm việc hiệu quả song song sự sợ hãi đó.

805. Mọi thứ khác đều không quan trọng bằng chuyện bạn phải làm xong việc của mình trong lúc này và phải làm đúng.

Photo : Showmeyournotes

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân