5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 6/7/2020

 

Ngày viết 16/6/2013. 181-185.

181. Cảm hứng đòi hỏi sự chú đến những sắc thái tinh tế của suy nghĩ, lắng nghe lời thì thầm rất nhẹ nhàng đang ngượng ngùng từ bên trong bạn.

182. Chính xác tuyệt đối với thấu hiểu cặn kẽ giống như bạn nghe thấy trong tiếng chuông gọi tên và từ ngữ mà có thể tưởng tượng ra.

183. Đánh giá đúng có được là nhờ hiểu biết đúng, và hiểu biết đúng thì nhờ khả năng suy luận được rèn dũa bằng những nguyên tắc đúng. Điều này là mẹ chung của tất cả loại hình thức khoa học và nghệ thuật.

184. Khi bắt đầu viết,hãy tưởng tượng và hình dung việc đó trước khi làm. Hãy dành thời gian vài phút trước khi viết. Kể cả viết về một con số, cũng hãy dành thời gian cho nó.

185. Không cần tổ chức một điều, hay vấn đề thành một, vì mọi thứ đều có thể có liên hệ và liên kết với nhau.

Photo Estudiar derecho.

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân