5 GHI CHÉP MỖI NGÀY 22/8/2020

 

Ngày viết 19/2/2014 416-420

416. Tầm nhìn của bạn phải đứng vững và truyền cảm hứng cho bạn khi mọi việc bạn làm để biến tầm nhìn đó thành hiện thực bắt đầu gặp vấn đề
Tầm nhìn phải bao quát toàn bộ những điều mà bạn có thể nhận được nếu tìm ra lời giải đáp. Ngôn ngữ suông không thể khiến bạn thực hiện những điều không tưởng. Trái lại, một tầm nhìn đã trải qua những khó khăn và đầy cảm xúc sẽ giúp bạn làm điều đó.

417. Khi tạo ra ý tưởng mới, bạn có thể thay đổi định nghĩa vấn đề. Thoát ra khỏi suy nghĩ theo lối mòn có thể giúp mở ra triển vọng giải quyết vấn đề.

418. Nếu không tưởng tưởng sẽ không có sản phẩm mang tính sáng tạo. Và nếu sản phẩm không có tính sáng tạo, thì nó là một thứ không ai muốn.

419. Bạn luôn lo lắng về một vấn đề lớn lao cỡ con voi nhưng thực tế chỉ bằng một con chuột.

420. Sau sự tập trung, thứ quan trọng kế tiếp với tiểu thuyết gia là bền bỉ. Bền bỉ là nghệ thuật thở chậm, nó tiếp không khí cho tập trung và kéo bạn đi qua những thời điểm tưởng như có thể bỏ cuộc ngay lúc ấy.

Photo : Trippy

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân