4 GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG

Để sản sinh ra ý tưởng hữu ích thì mấu chốt là bạn phải để bản thân rộng mở trước vạn vật và không giới hạn mọi suy nghĩ và niềm cảm hứng chảy tuôn trào trong đầu óc mình dù có điên rồ đến đâu. Ý tưởng được hình thành và triển khai theo …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân