4 GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG

Để sản sinh ra ý tưởng hữu ích thì mấu chốt là bạn phải để bản thân rộng mở trước vạn vật và không giới hạn mọi suy nghĩ và niềm cảm hứng chảy tuôn trào trong đầu óc mình dù có điên rồ đến đâu. Ý tưởng được hình thành và triển khai theo …

Đọc tiếp

TÌM KIẾM SÁNG TẠO NHƯ THẾ NÀO?

  Định nghĩa Sáng tạo đối với mình là “Tạo ra một cái gì đó mang đậm chất của riêng mình, một thứ mới mẻ hoàn toàn hoặc rút tỉa từ những sáng tạo đã có tạo nên một sáng tạo cho mình”. Với cái nhìn của mình, sáng tạo không có gì bí ẩn. …

Đọc tiếp