TÌM KIẾM SÁNG TẠO NHƯ THẾ NÀO?

  Định nghĩa Sáng tạo đối với mình là “Tạo ra một cái gì đó mang đậm chất của riêng mình, một thứ mới mẻ hoàn toàn hoặc rút tỉa từ những sáng tạo đã có tạo nên một sáng tạo cho mình”. Với cái nhìn của mình, sáng tạo không có gì bí ẩn. … Đọc tiếp