4 GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH Ý TƯỞNG

Để sản sinh ra ý tưởng hữu ích thì mấu chốt là bạn phải để bản thân rộng mở trước vạn vật và không giới hạn mọi suy nghĩ và niềm cảm hứng chảy tuôn trào trong đầu óc mình dù có điên rồ đến đâu.

Ý tưởng được hình thành và triển khai theo 4 giai đoạn :

1. Ý tưởng được tạo ra từ trí nhớ, kinh nghiệm và hoạt động từ tư duy lẫn thể chất của bạn.

2. Khi đã tìm ra được thì bạn phải lưu giữ, khắc ghi ý tưởng trong trí não mình để nó không biến mất ngay sau đó. Cách tốt nhất là viết ra ngay lập tức.

3. Kiểm tra độ khả thi của ý tưởng dựa trên sự xem xét, cân nhắc và suy luận.

4. Khi ý tưởng đã thoả mãn mọi điều kiện của bạn thì bước cuối cùng là thực thi và chuyển hoá nó theo mục đích của bạn.

Bạn có thể tìm kiếm ý tưởng thông qua đọc, ngắm tranh, khi ra ngoài vận động hay dạo chơi ở nơi có nhiều cây cối và hồ nước. Cùng nhiều cách khác tuỳ theo kinh nghiệm của mỗi cá nhân.

Nếu bạn có cách nào để tìm kiếm ý tưởng tốt hơn, hãy chia sẻ bằng bình luận bên dưới nhé.

Photo : cupsandthoughts

Lan tỏa nếu thấy hay nhé:

Viết một bình luận

Trần Đức Nhân