CON NGƯỜI ĐANG BỊ CHI PHỐI BỞI CHỦ NGHĨA “NHANH VÀ NGẮN HƠN NỮA”

MỘT CON QUÁI VẬT PHÀM ĂN BỖNG NHIÊN CHẬM LỚN 17 năm trước, khi lập ra Facebook và chứng kiến startup của mình nhanh chóng đạt được 100 triệu người sử dụng thì trong cuốn Facebook: Inside Story, Mark Zuckerberg đã nhún vai trả lời báo chí rằng bí mật tăng trưởng thần kỳ của …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân