XIN BẠN ĐỪNG LÃNG PHÍ NHỮNG Ý TƯỞNG TỒI

Nếu bạn luôn có ý tưởng tốt – good idea thì Wao: chúc mừng  bạn, vì không phải ai, không phải lúc nào cũng nảy sinh ra một ý tưởng tốt. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng có thể tìm được ý tưởng tốt, vì trong quá trình ấy ít hay nhiều cũng sẽ …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân