NÓI VỀ CON ĐƯỜNG MÌNH ĐÃ TỪNG ĐI

  khoảng 2 tuần trước có một bạn trẻ 16 tuổi, có định hướng tìm đến viết lách và coi đấy là hướng đi tốt cho tương lai inbox mình rủ tham gia vào một team viết trên một group trên 50 nghìn thành viên. Bạn ấy kể rằng group có lượng bài viết mới …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân