SỰ KÌ DIỆU CỦA NHỮNG CON SỐ NHỎ

Xin hãy nhìn dòng bên dưới và tự hỏi bạn có thể ghi nhớ được bao nhiêu số trong chuỗi số này.   1234567890987766554321245678909765432245678907547890665544326789077643345678990888.   Đây là chuỗi 82 số ngẫu nhiên mà một sinh viên đã ghi nhớ được trong đầu và đọc ra chính xác vào những năm 1970. Nhưng ban đầu anh …

Đọc tiếp

THE PLATFORM – MÓN QUÀ CỦA THƯỢNG GIỚI VÀ THÔNG ĐIỆP TỚI THIÊN ĐÀNG

Đây là review mình viết dựa trên cảm nhận về khía cạnh tôn giáo và luân lý trong Platform của riêng cá nhân mình.   THE PLATFORM KHÔNG PHẢI LÀ HỐ SÂU ĐÓI KHÁT, MÀ LÀ MÓN QUÀ CỦA THIÊN ĐƯỜNG.   The Platform với cái tên dịch ra tiếng Việt là Hố sâu đói …

Đọc tiếp

CHIA SẺ NHỮNG KINH NGHIỆM ĐỌC SÁCH CỦA CÁ NHÂN

Trong hôm qua nhiều comment, nhiều bạn inbox hỏi mình “Làm thế nào để đọc nhanh hơn, bạn đọc 2000 cuốn thật sao?, việc ghi chép nên làm thế nào khi mỗi ngày đọc một chủ đề, những ghi chép đó có thể giúp ích gì không…”   Ngoài ra nhiều bạn cũng chưa bao …

Đọc tiếp