CÁCH HỌC NGOẠI NGỮ NHANH VÀ ĐƠN GIẢN CỦA NGƯỜI TÌM RA KHO BÁU AGAMEMNON CHỈ BẰNG ĐỌC SÁCH NGOẠI VĂN.

  Phương pháp đó là : 1. Đọc to lên mà không dịch ra. 2. Dành 1 giờ mỗi ngày để viết luận văn bằng ngôn ngữ mình học. Sau đó đưa cho người bản xứ hay bất cứ ai biết ngôn ngữ đó để chỉnh sửa. 3. Học thuộc lòng. Sau đó ôn lại …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân