ĐỪNG YÊU VÌ NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP

Một tình yêu sẽ chóng lụi tàn khi bạn nói rằng, mình yêu ai đó vì những điểm tốt đẹp bạn cảm nhận được từ người đó, thì đấy sẽ là một nền tảng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào vì điều bạn không thích hay ghét ở người đó cũng sẽ nhiều …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân