BAO NHIÊU PHẦN TRĂM CỦA SỰ THẤT BẠI LÀ DO BẠN?

Thất bại là khái niệm người ta quy cho một ý tưởng, một kế hoạch, một tham vọng hay bất cứ gì cái gì bạn cụ thể hoá bằng hành động, nhưng lại không đem lại một kết quả như mong đợi. Tệ hơn là mọi người sẽ vì điều đó mà chỉ trích, chế …

Đọc tiếp

Trần Đức Nhân